• Kalender
  • Klik voor meer kalender items

Inspraak organen

Medezeggenschapscollege, MZC

Op het niveau van de scholengemeenschap wordt de inspraak van leerlingen, ouders, en personeelsleden georganiseerd in het Medezeggenschapscollege. De schoolraden van alle campussen van onze WICO-scholengemeenschap zijn elk via een leerling, ouder en personeelslid vertegenwoordigd in het MZC. Ook de lokale gemeenschap en de directies maken deel uit van de vergadering. Dit inspraakorgaan wordt geraadpleegd door het schoolbestuur wanneer er beslissingen op het niveau van de scholengemeenschap voorbereid worden.

Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap, OCSG

In het Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap of OCSG zetelen de afgevaardigden van het personeel van alle campussen van de WICO-scholengemeenschap. Het OCSG is bevoegd om te onderhandelen over alle aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is: het onderwijsaanbod, de leerlingenoriëntering en -begeleiding, het personeelsbeleid en de verdeling van de omkaderingsmiddelen, de investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur en tenslotte het afsluiten van samenwerkingsakkoorden.