• Kalender
  • Klik voor meer kalender items

Inspraak organen

Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap, OCSG

In het Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap of OCSG zetelen de afgevaardigden van het personeel van alle campussen van de WICO-scholengemeenschap. Het OCSG is bevoegd om te onderhandelen over alle aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is: het onderwijsaanbod, de leerlingenoriëntering en -begeleiding, het personeelsbeleid en de verdeling van de omkaderingsmiddelen, de investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur en tenslotte het afsluiten van samenwerkingsakkoorden.