DNA-loket

Stages

Algemene informatie ivm ‘stage’ in de WICO-scholengemeenschap

Om in één van onze WICO-scholen stage te kunnen lopen, kan je via deze website een aanvraag indienen. Alle aanvragen worden gecentraliseerd en elektronisch verwerkt.
Een team van stagecoördinatoren wijst je toe aan een school.

Je aanvraagformulier wordt enkel aanvaard indien dit correct ingevuld wordt. Je ontvangt later een goedkeuring per mail met de informatie over de verdere procedure.

Kies je stageaanvraag:

Nadat je op het WICO-secretariaat je contract hebt getekend, kan je op onderstaande link bijkomende informatie vinden over de stageschool, die je toegewezen werd: bijvoorbeeld risico-analyse, werkpostfiche, wegwijsbrochure, ...

Stagedocumenten