Stages

Andere stages (vb CLB, secretariaat, ...)

Persoonlijke gegevens

 

Heb je familie tewerkgesteld binnen WICO?

Indien JA, wat is je relatie met deze persoon:

 

Gegevens opleidingsinstituut

Doestage


Ik Verklaar dat al mijn gegevens correct en volledig zijn ingevuld.
Indien de gegevens niet volledig zijn ingevuld wordt deze aanvraag niet goedgekeurd.