Kroniek

Biografie Sint-Willibrordus

06 mei 1997

 • de voorzitters van de schoolbesturen van de Noord-Limburgse katholieke secundaire scholen uit Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt, Lommel, Peer en Wijchmaal ondertekenen een 'Engagementsverklaring tot Samenwerking'

01 juni 1999

 • de voorzitters van de schoolbesturen van de katholieke secundaire scholen uit Hamont, Neerpelt, Overpelt en Lommel ondertekenen de statuten van de koepelvzw "Katholieke Scholengemeenschap Sint-Willibrord"

01 september 1999

 • zes Noord-Limburgse scholen vormen samen de scholengemeenschap Sint-Willibrord: het Instituut Mater Dei en Technisch Instituut Sint-Jozef in Overpelt, het Sint-Maria Instituut en Sint-Hubertuscollege in Neerpelt, het Sint-Jozefscollege in Lommel en het Salvatorcollege in Hamont
 • de scholen starten een gemeenschappelijke preventiedienst op en de directies werken samen in vier werkgroepen rond personeel, nascholing, evaluatie en rapportering en leerlingenbegeleiding

01 september 2000

 • directieleden, coördinatoren en leerlingenbegeleiders van de zes scholen doen de kennismakingsbezoeken "Kijk over de muur van je buur" aan de scholen in het kader van schoolloopbaanbegeleiding en studieoriëntering

01 september 2001

 • de scholengemeenschap krijgt een website: www.sintwillibrord.be
 • de eerste graad van het Sint-Jozefscollege in Lommel wordt afgesplitst

01 september 2002

 • in alle scholen van de scholengemeenschap wordt een eerstegraadswerking opgestart
 • werkgroepen van bestuursleden en directies bereiden de vorming van één scholengemeenschap onder een één inrichtende macht voor

04 oktober 2002

 • de leerkrachten van de eerste graden van de zes scholen houden een gezamenlijke pedagogische studiedag

januari 2003

 • de zes scholen van de scholengemeenschap worden voor het eerst samen doorgelicht door de inspectie onderwijs

01 september 2003

 • de zes scholen van de scholengemeenschap Sint-Willibrord worden ondergebracht onder één schoolbestuur, de vzw WICO
 • de scholengemeenschap Sint-Willibrord heet voortaan Scholengemeenschap WICO
 • er komt een nieuw logo, een nieuwe website en alle scholen dragen de naam 'WICO campus ...'
 • een centrale financiële dienst wordt opgestart
 • de eerstegraad van WICO Campus Sint-Hubertus wordt afgesplitst

16 oktober 2003

 • de aanzet wordt gegeven tot het 'WICO-charter', het eigen opvoedingsproject van de Scholengemeenschap WICO

20 maart 2004

 • WICO organiseert een grote 'visiedag' in WICO Campus Sint-Maria te Neerpelt

01 september 2004

 • de WICO-organisatie krijgt verder vorm met commissies, campusraden, werkgroepen, adviesraden ...
 • de centrale dienst infrastructuur’ wordt opgestart
 • WICO bouwt een eigen kwaliteitssysteem uit, het 'KOOPa-project': een actieplan om te werken aan de Kwaliteit van het Onderwijs en van de Organisatie met zoveel mogelijk Participatie van alle betrokkenen
 • het elektronisch leerplatform Smartschool wordt ingevoerd in alle campussen
 • de eerste graad van WICO Campus Sint-Maria te Neerpelt wordt afgesplitst

10 december 2004

 • het WICO-herstructureringsplan voor de scholen van Overpelt en Neerpelt wordt door het schoolbestuur voorgesteld

01 januari 2005

 • de coördinerend directeur en de algemeen directeur starten de ronde van de campussen om het herstructureringsplanplan toe te lichten
 • de visietekst voor de eerste graad wordt ontwikkeld

2005-2006

 • WICO gaat door een moeilijke periode van gesprekken en onderhandelingen over het herstructureringsplan voor de campussen in Overpelt en Neerpelt

15 januari 2007

 • de onderhandelingen over het WICO-herstructureringsplan worden stilgelegd
 • het WICO-charter en het KOOPa-project blijven de basis voor de werking van de scholengemeenschap

01 maart 2007

 • WICO wordt eigenaar van het klooster van de Zusters Ursulinen in Overpelt

11 februari 2008

Inhuldiging van de gerenoveerde C-blok van WICO campus Mater Dei.

13 maart 2008

Oudervereniging WICO campus Sint-Hubertus wordt uitgeroepen door het VCOV tot "Oudervereniging van het jaar 2007".

01 september 2008

 • WICO werkt mee aan de opstart van de Opleidingsvorm 4 door BuSO Sint-Elisabeth in de Ballaststraat in Overpelt

01 september 2009

 • WICO groeit: de scholen voor buitengewoon onderwijs, BuSO Sint-Elisabeth in Wijchmaal en BBO Sint-Jozef in Overpelt, maken vanaf nu officieel deel uit van de Scholengemeenschap WICO

27 oktober 2009

 • WICO neemt het initiatief voor een BaSO-Contactgroep, een overlegplatform voor de katholieke scholengemeenschappen van basisonderwijs en secundair onderwijs in Noord-Limburg

januari 2010

 • de onderwijsinspectie komt via een doorlichting opnieuw de onderwijskwaliteit van de WICO-campussen controleren

03 mei 2010

 • de eerste steen van de nieuwe WICO-campus in de Breugeldreef in Lommel wordt gelegd

07 juni 2010

WICO campus Sint-Hubertus viert feest. Het 1ste Vlaams college bruist nog steeds na 100 jaar.

15 juni 2010

 • WICO start de Noord-Limburgse BBB-werkgroep voor buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en beroepsonderwijs opnieuw op

07 oktober 2010

 • de WICO-bank wordt opgericht: de campussen kunnen voor grote bouwprojecten een beroep doen op de gezamenlijke financiële middelen

02 december 2010

 • het WICO-charter, de tekst van het opvoedingsproject van de scholengemeenschap, wordt geactualiseerd: WICO kiest voor de voordelen van de schaalgrootte van een scholengemeenschap in combinatie met het goede van een kleinschalig schoolproject en een grote mate van pedagogische autonomie voor de sterke zesjarige WICO-campussen om in een eigen schoolklimaat een opvoedingsproject op maat van de leerling aan te bieden

03 maart 2011

 • de Scholengemeenschap WICO start een zelfevaluatieproces voor de pedagogische werking, het financieel beleid, de infrastructuurwerking, het personeelsbeleid ...

20 mei 2011

BUSO Sint-Elisabeth opent officieel campus OV4 in de Ballaststraat te Overpelt

01 september 2011

 • de leerlingen van de bovenbouw van WICO Campus Sint-Jozef in Lommel hebben afscheid genomen van de gebouwen in de Kloosterstraat en volgen voortaan samen met de leerlingen van de eerste graad les op de nieuwe campus aan de Breugheldreef

29 november 2011

 • WICO wordt eigenaar van het Mariaziekenhuis (blok B,C en D) in Neerpelt

01 januari 2012

 • de slaapzalen van het WICO-internaat op WICO Campus Salvator in Hamont worden verbouwd tot moderne kamers

01 maart 2012

 • WICO start het ‘Project Vondersbroek’, een grote campus voor technisch en beroepsonderwijs aan de Dommel op de grens van Overpelt en Neerpelt

12 mei 2012

 • een nieuwe Finse piste, die is aangelegd in samenwerking met het gemeentebestuur, wordt in gebruik genomen in de kloostertuin van WICO Campus Mater Dei in Overpelt

11 december 2012

 • WICO wordt eigenaar van de gronden in het gehucht ‘Haspershoven’ in Overpelt

01 mei 2013

 • WICO Campus Mater Dei start met de werkzaamheden voor een modern gebouw met kunst- en wetenschapslokalen op de plaats van de oude 'paviljoenen'

01 juli 2013

 • als eerste fase in het Project Vondersbroek laat WICO Campus Sint-Maria het oude ziekenhuis van Neerpelt afbreken

01 september 2013

 • de Scholengemeenschap WICO bestaat 10 jaar het WICO-logo, de campuslogo’s en alle websites worden vernieuwd
 • WICO Campus Sint-Maria start met de opleiding HBO5 Verpleegkunde in samenwerking met VTI Hasselt en verwezenlijkt zo de oude droom van de Zusters van Berlaar die de school en het Mariaziekenhuis opgericht hebben
 • het Vrij CVO Noord-Limburg, het centrum voor volwassenenonderwijs van WICO, wordt een zelfstandige campus

04 oktober 2013

1.000 personeelsleden verzamelen in de sporthal van WICO campus Sint-Hubertus voor een gezamenlijke afsluiting van de pedagogische studiedag en een feestelijke receptie in het kader van 10 jaar Scholengemeenschap WICO

16 juni 2014

het WICO-CVO, ons centrum voor volwassenenonderwijs, ondertekent de samenwerkingsconvenant voor de HBO-opleidingen met de andere vrije Limbrugse CVO's en de KHLim

28 augustus 2014

de voorgevel van het hoofdgebouw van WICO-campus Sint-Maria is vernieuwd en gerenoveerd.

01 september 2014

het studieaanbod van de eerste graad van de WICO-campussen krijgt een duidelijke indeling op basis van drie abstractieniveau's: theoretisch, theoretisch-praktisch en praktisch

24 oktober 2014

in Wico-campus Mater Dei worden de nieuwe wetenschaps- en kunstlokalen ingewijd. Deze nieuwbouw is reeds vanaf 1 september in gebruik genomen door de leerlingen voor de lessen wetenschap, kunst en publiciteit. 

06 februari 2015

het buitengewoon secundair onderwijs Sint-Elisabeth organiseert een studiedag om 10 geslaagde GON-jaren te vieren en de opgedane expertise en kennis te delen met alle geïnteresseerden.

10 februari 2015

in CC Palethe te Overpelt vindt het eerste WICO-forum plaats met als gastspreker de voormalige EU-president Herman Van Rompuy. Dit WICO-forum is een initiatief van de commissie pastoraal, die een platform willen bieden voor getuigenissen door christenen die een belangrijke positie innemen en in hun domein een autoriteit zijn en een bron van inspiratie voor leerlingen, personeel en WICO-bestuur.

13 februari 2015

de heren Lieven Boeve en Chris Smits, die  aan het hoofd van de 'Guimardstraat' staan, waren op bezoek in Noord-Limburg in het kader van de 'bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting' waarvoor de WICO-organisatie model zou kunnen staan.

08 mei 2015

de Raad van Bestuur van de vzw WICO heeft  beslist om haar centrum voor volwassenenonderwijs, het Vrij CVO Noord-Limburg, met ingang van 1 september 2015 over te dragen. Het WICO-CVO zal samen met de andere Limburgse vrije centra voor volwassenenonderwijs ondergebracht worden onder één nieuw schoolbestuur. Deze operatie kadert in de schaalvergroting van het vrij volwassenenonderwijs in Vlaanderen.

07 juli 2015

Centrum voor volwassenenonderwijs Qrios start op 1 september. De 7 Limburgse centra zijn samengebracht in één school.

07 juli 2015

Start renovatie klooster WICO campus Mater Dei. In Fase 1 wordt het volledige dak gerenoveerd.

15 september 2015

Afscheid van de Zustergemeenschap Heilig Hart van Maria Berlaar in WICO campus Sint-Maria te Neerpelt.

01 januari 2016

WICO wordt eigenaar van het klooster van Berlaar.

22 januari 2016

Officiële opening van G-blok van WICO campus Sint-Maria te Neerpelt.

11 april 2016

Officiële voorstelling van het communicatieplatform Wicare. Dit is een kenniscentrum in de zorg op initiatief van WICO campus Sint-Maria, in samenwerking met verschillende Noord-Limburgse zorgorganisaties.

27 mei 2016

Eerste fase van het renovatiedossier "klooster WICO campus Mater Dei" is afgerond.

01 juni 2016

Bisschop Patrik Hoogmartens zegent de nieuwe schrijnwerkerij in van WICO campus TIO.

24 juni 2016

Afscheid van de Zusters Ursulinen in WICO campus Mater Dei te Overpelt.

26 oktober 2016

Officiële inhuldiging van de tweede vernieuwde vleugel van het WICO internaat in WICO campus Salvator te Hamont.